Laboratorio di Teatro

La Zanzara

e-mail: LaZanzaraLab@gmail.com

Mob Bg: +359 886 612 917

Mob It:  +39 3478858699

 • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
 • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
 • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
 • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
 • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro

Percorso Verde

Лаборатория Идее

Личностното израстване и хармонично развитие на индивида са цели на всички наши театрални лаборатории.

Креативност - Въображение - Фантазия са характеристики, които позволяват на всеки да открие сърцевината на своето „Аз“ и своя потенциал.

Лаборатория Идее има за цел да подобри уменията за креативно мислене на юношите, за да развиват оригиналност, изобретателност и свободно себеизразяване.

Театралната игра е преживяване, което улеснява постигането на собствена идентичност.

ЦЕЛИ

Образователни

 • Придобиване на самостоятелност чрез насърчаване процеса на израстване

 • Припознаване своята индивидуалност и тази на другите в отношения на сътрудничество

 • Анализ на собствените реакции

 • Развиване на умения за самоконтрол при емоционални ситуации

 • Ориентиране на юношите към постигане на цели и познаване на правила

Учебни

 • Развиване на креативността и въображението

 • Опознаване на тялото и неговите изразителни способности

 • Откриване потенциала на гласа чрез упражнения за: изнасяне на гласа, дишане, дикция, ритъм, интонация

 • Усвояване на основите на театрално писане и доближаване на децата до писмения текст

ЗА КОГО

Нашите курсове са отворени за всички.

Групите са съставени от 8 до 12 участници, хомогенни, сформирани според възрастта.

Лаборатория Емоциони е за юноши на възраст: 10 - 13 години вкл.

КОГА

Календарът се съставя и съгласува с ръководството въз основа на нуждите на сформираната група.

 

Лаборатория Идее е с продължителност около 8 месеца. 

Уроците се провеждат всяка седмица по 3 часа с кратък интервал.

Всеки час е по 60 минути.

ПРОГРАМА на Лабораторията

Съдържанието на програмата ще бъде адаптирано към нуждите на всяко дете и към интересите на групата.

 

Всеки урок има начало, развитие и край. Всяко упражнение се обяснява преди началото. Дейностите са фокусирани върху процеса на придобиване на умения. Юношата е активен и осъзнат участник поставен в центъра на обучителния процес.

Лабораторията е структурирана в три части.

Първа част  ДЕЙНОСТИ

Всички дейности имат цели, които надхвърлят театралната игра. Чрез индивидуални и групови игри и импровизации работим върху:

Театрално пространство - създаване на театрални сцени в пространството, което се оформя чрез движенията на тялото и гласа

Група - опознаване и приемане на различията; да се чувстваме подкрепени от групата

Тяло - осъзнаване на собственото тяло и физически движения

Жест - работа върху себе си и върху изразителния потенциал

Невербален език - предаване на чувствата чрез изрази, жестове, шумове, звуци

Ритъм - развиване на внимание и слушане; овладяване на сценичното движение и ритъма

Глас - дихателни техники и изнасяне на гласа, придобиване естествен синхрон между говор и движение 

Импровизация - изразяване на креативността; създаване на сценични ситуации структурирайки спонтанността

Драматизация - създаване на история по идея или разработване на тема, използвайки упражненията правени до момента

Втора част  КАК СЕ СЪЗДАВА СПЕКТАКЪЛА

Тази фаза изисква максимална концентрация, присъствие и спазване на правилата от страна на юношите:

 

Първо идва идеята - прочит на текстове, обсъждане на идеите за избор на тема
Сценарий - анализ, адаптиране на пиеси или писане на текст по идеи на юношите 
Репетиции - анализ на героите (характер, физически характеристики, жестове, др.)
Сценография - реализация на костюмите, сценичните елементи и избора на музика

Трета част  СПЕКТАКЪЛ

Поставянето на спектакъла е естествено заключение на цялостния процес.
 

Той е израз на наученото, на ангажираността, на изразителните и креативни способности на всеки участник, както и на способността за съвместна работа върху една обща цел.
 

Процесът на обучение е приоритетен спрямо показа - спектакъл. Това определя по-благоприятни условия за формирането и израстването на юношите.

La Zanzara Lab Laboratorio di teatro