Laboratorio di Teatro

La Zanzara

e-mail: LaZanzaraLab@gmail.com

tel: +359 886 612 917 (Bg)

+39 3478858699 (It)

  • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
  • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
  • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
  • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro
  • LaZanzaraLab Laboratorio di teatro

Percorso Giallo

Лаборатория Мовименто

Личностното израстване и хармонично развитие на индивида са цели на всички наши театрални лаборатории.

Общуването чрез тялото е от основно значение за всеки индивид и в тази лаборатория отделяме специално внимание на невербалните действия.

Театърът ни учи, че всеки (нисък, висок, пълен, слаб...) комуникира чрез своето тяло по уникален и неподражаем начин.

Театърът приема и ни кара да приемем всеки образ, без предразсъдъци и без да съдим.

Това е възможност за срещи и обмен, за себепознание и израстване в междуличностен контекст.

ЦЕЛИ

  • Да възстановим централното място на тялото и психофизическото единство на личността

  • Да опознаем своето тяло, да разчитаме скритите значения на жеста, да преодоляваме плахостта или провокативното поведение

  • Да осъзнаем изразителния потенциал на своето тяло, жест и движения

  • Да се научим да слушаме тишината, другите актьори, настроението на публиката не само с ушите, но и с цялото тяло

  • Да развиваме хармонични взаимоотношения  и уважаваме индивидуалността на другите

ЗА КОГО

Нашите курсове са отворени за всички.

Групите са съставени от 8 до 12 участници, хомогенни, сформирани според възрастта.

Лаборатория Емоциони е за младежи на възраст: 14 – 18 години вкл.

КОГА

Календарът се съставя и съгласува с ръководството въз основа на нуждите на сформираната група.

 

Лаборатория Мовименто е с продължителност около 8 месеца.

Уроците се провеждат всяка седмица по 3 часа с кратък интервал.

Всеки час е по 60 минути.

ПРОГРАМА на Лабораторията

Съдържанието на програмата ще бъде адаптирано към нуждите на всяко дете и към интересите на групата.

Всички дейности са насочени към изследване и развитие на креативността и изразителните способности. Само познавайки потенциала на своето тяло, можем да изразим себе си пълноценно. Приемането на себе си и своя външен образ е от съществено значение за личностното израстване и за достоверността на актьорската игра.
Лабораторията е структурирана в три части.

Първа част  ТРЕНИНГ

Всички упражнения и дейности (индивидуални и групови) имат ясни правила, които биват обяснени в началото. Те са от съществено значение за представлението и ангажират курсистите да работят върху:

Опознаване

създаване на доверие и единство в групата; уважение на индивидуалностите

Сценично пространство

придобиване на усещане за пространство; как да се движим свободно и без задръжки

Тяло и възприятие

възприемане и осъзнаване на себе си и околното пространство

Отпускане и релакс

осъзнаване на вътрешния ритъм и дишане; подобряваме концентрацията и възприемчивостта

Звуково пространство

изостряне на слуха, възприятията, чувствителността; придаваме звукова форма на нашите идеи

Глас

освобождаваме изразителния потенциал на гласа; интонация и ритъм

Жест

задълбочаваме комуникативната сила на жеста, връзката с емоцииите и изразителните възможности на тялото

Взаимоотношения

да помислим кои сме и как изглеждаме; да изпитаме зависимостта или автономността си спрямо другите

Импровизация

вербална и невербална интерпретация; създаваме и експериментираме нови сценични решения, опирайки се на чувства и усещания от лични преживявания

Втора част  ПОДГОТОВКА на СПЕКТАКЪЛА

Уменията и компетенциите, придобити индивидуално и в групата, се прилагат на практика. Научаваме, че за да създаваме са необходими: «правила – дисциплина – точност» и това не изключва забавлението. Курсистите участват във всеки етап от подготовката:

Подтекст:

Анализ на текста и мотивацията, които подкрепят действието. Търсим театрални решения от личния си опит, за да избегнем стереотипите.

Текст:

Проучване и изследване. Курсистите създават текста, израз на техните емоции, опит, мисли, мечти и желания. Това е екипна работа.

Репетиции:

Запаметяване на текст, сценични движения и жестове. Чрез импровизациите се определят основните насоки на представлението.

Сценография:

Курсистите избират необходимите сценични елементи, като светлини, музика и костюми, подходящи за характера на героите.

Трета част  СПЕКТАКЪЛ

Да усетиш «дишането» на публиката, да привличеш вниманието, да създадеш емпатия между публика и актьори.


Осъзнаването, че в този миг ти и само ти ще произнесеш тези думи, ще направиш тези жестове и ще извършиш това театрално действие.


Това преживяване е уникално за всеки един курсист и трудно може да се забрави.

La Zanzara Lab Laboratorio di teatro